Vallstens

Vallstens småhusområde som byggdes på 1990-talet får nu nya tomter. Tomterna ligger delvis i skogskanten och delvis vid kanten till ängen som ligger bredvid. Vallstens småhusområde omges av ett parkområde med ståtliga skogar och berg.

På området får man bygga hus i en eller två våningar.

I tabellen här under ser du tomterna som finns till salu i området.
Klicka på fastighetens nummer och beräkna tomtens anskaffningskostnader.

Trafikförbindelser

Området ligger ca 4 km västerut från Borgå centrum, nära Helsingforsvägen. Med cykel tar resan till centrum en dryg kvart, varav de första 1,5 kilometrarna går längs en lättrafikled i åkerlandskap.

Vallstens är ett av de bostadsområden i Borgå stadsområde som ligger längst västerut. Det finns en anslutning till motorvägen på ca 2 kilometers avstånd, så förbindelserna mot Helsingfors är snabba. Från Helsingforsvägen kan man också ta bussen till Borgå centrum eller mot Helsingfors. Det är under 400 meter till busshållplatsen.

Skolor och daghem

Estbacka daghem ligger på cirka en kilometers avstånd. Närskolan på finska är Peipon koulu och på svenska Strömborgska skolan, som blev färdig i början på 2020.

Innehållet syns inte eftersom bruket av kakor inte har godkänts.