Välkommen till en workshop där vi funderar på hur vi kunde förnya huvudbibliotekets utrymmen!