Valfrihet inom offentlig hälsovård

Byte av alla hälso- och sjukvårdstjänster

Valet är bindande för minst ett år

Kom ihåg att kontrollera dina bokade tider

Reseersättningar enlig det närmaste vårdplatsen

Tillfälligt behov av vård i den tillfälliga kommunen

Gör bytet av vårdplats med en skriftlig anmälan

Anmälan om valet av hälsostation

Med den här blanketten kan du göra en anmälan om behov av icke brådskande vård i en tillfällig hemkommun. Gör anmälan senast tre veckor före det första besöket i den tillfälliga hemkommunen. Till den tillfälliga kommunen ska du sända en anmälan där du bifogar din vårdplan som du får från den egna hälsovårdscentralen.

Specialiserad sjukvård

När läkaren eller tandläkaren bedömer att du är i behov av specialiserad sjukvård kan du välja i vilken kommunal enhet för specialiserad sjukvård du får vård. Vårdplatsen ska väljas i samförstånd med läkaren eller tandläkaren som skrivit remissen.