Dessa kan även intressera dig

Välfärdsplan för barn och unga

I planen har samlats information om barn, unga och barnfamiljer i Borgå samt om tjänster för familjer. I planen ingår ett åtgärdsprogram för att trygga och öka välbefinnandet hos barn och unga under de kommande åren.

Välfärdsplan för barn och unga, uppföljingsrapport 2017–2018