Välbefinnande och frivilligarbete

Frivilligarbetet ger möjlighet att delta, påverka och hjälpa. Frivilligarbetet kompletterar Borgå stads tjänster. Du kan delta enligt dina egna möjligheter och intresse under ledning och med stöd av stadens personal.

Borgå stad är med i tjänsten www.frivilligarbete.fi. Allmännyttiga organisationer och föreningar kan registrera sig till tjänsten och det är gratis.

Vi utmanar läroanstalter, skolor, föreningar, idrottsföreningar, företag och kompisar att ordna promenadkampanjer eller övriga jippon riktade till äldreomsorgen.

Arbete för att främja välbefinnandet görs som samarbete över sektorgränserna. För tillfället pågår bl.a. förortsutvecklingen i Gammelbacka och Vårberga.