Välbefinnande och frivilligarbete

Arbete för att främja välbefinnandet görs som samarbete över sektorgränserna.

Frivilligarbetet ger möjlighet att delta, påverka och hjälpa. Frivilligarbetet kompletterar Borgå stads tjänster. Du kan delta enligt dina egna möjligheter och intresse under ledning och med stöd av stadens personal.

Borgå stad är med i tjänsten www.frivilligarbete.fi. Allmännyttiga organisationer och föreningar kan registrera sig till tjänsten och det är gratis.