Välbefinnande i Vårberga

Vårberga är ett levande och omväxlande bostadsområde nära centrum. Med hjälp av projektet för utveckling av Vårbergaområdet förbättras områdets trivsel ytterligare i samarbete med invånarna och andra aktörer. Vårberga bildningscenter Kantelehuset och Kvartersesset i Vårberga affärscentrum erbjuder lokaler för olika verksamheter och är mötesplatser för invånarna. Vårberga Kvarterscoacher är en grupp av frivilliga invånare, som aktivt deltar i den invånarcentrerade områdesutvecklingen. I Vårberga finns sedan tidigare ett bibliotek, en ungdomslokal, barnrådgivning och familjecafé. Kom med i verksamheten!

StolFysio-jumpa under våren

StolFysio jumpan fortsätter fr.o.m. 13.1 på måndagar kl. 8.30 - 9 och på torsdagar kl. 11.15 - 12 i församlingscentret i Vårberga, Sampovägen 1. Det är gratis att delta och du behöver inte anmäla dig i förväg. Vårens verksamhet pågår till den 2.7.

Vårbergas trygghetsvandring och -enkät 

Borgå stad bad i september 2019 invånarna berätta om sina observationer om trygghet och otrygghet i Vårberga. Dessa uppgifter samlades in under en trygghetsvandring och med hjälp av applikationen Team Borgå.
Observationerna och åtgärder behandlades på ett öppet diksussionstillfälle den 1.10. Svaren som gavs har redan lett till åtgärder och mer är på kommande. 

Bekanta dig med sammandraget över Vårbergas trygghetsvandring och -enkät

I nyheten kan du läsa hur tryggheten i Vårberga utvecklas gemensamt 

Följ evenemang och verksamhet i Vårberga i Facebook

Kevätkumpu Vårberga gruppen på Facebook