Välbefinnande i Gammelbacka

Gammelbacka är ett levande och omväxlande bostadsområde nära centrum. Med hjälp av Gammelbackaprojektet förbättras områdets trivsel ytterligare i samarbete med invånarna och andra aktörer.

Välfärdscentret i Gammelbacka affärscentrum erbjuder lokaler för olika verksamheter och är en mötesplats för invånarna. I Gammelbacka finns sedan tidigare ett bibliotek, en ungdomslokal och familjekafeét Famili. Kom med i verksamheten!

Gammelbacka -projektets slutrapport på finska

StolFysio-jumpa under våren

Följ evenemang och verksamhet i Gammelbacka i Facebook