Välbefinnande i Gammelbacka

Gammelbacka är ett levande och omväxlande bostadsområde nära centrum. Med hjälp av Gammelbackaprojektet förbättras områdets trivsel ytterligare i samarbete med invånarna och andra aktörer.

Välfärdscentret i Gammelbacka affärscentrum erbjuder lokaler för olika verksamheter och är en mötesplats för invånarna. I Gammelbacka finns sedan tidigare ett bibliotek, en ungdomslokal och familjekafeét Famili.

Aktuella projekt är bl.a. NärFotis, husbolagsverksamheten Hälsa vid hemdörren, Promenadkompis- och Fadderverksamhet för äldre.  Kom med i verksamheten!


Kom med och utveckla Gammelbacka centrum! 

Planläggning av Gammelbacka centrum inleds snart. Arbetet börjar med gemensamma verkstäder, till vilka lokala invånare, föreningar och företag är inbjudna tillsammans med stadsplanerare och planläggningsarkitekter. 

Inträdet är fritt. Verkstädernas arbete kan följas på webben här: www.gb2027.fi

Läs mera om verkstäderna