Hållbar vardag


Om alla människor i världen levde som finländarna skulle vi behöva naturresurser från fyra planeter. Mänskligheten måste förändra sina levnadsvanor så fundamentalt att det kan jämföras med den industriella revolutionen. Nästan 70 procent av Finlands växthusgasutsläpp uppstår i vardagen.

I Borgå genomförs under 2018–2020 det internationella projektet Accelerator för hållbara levnadsvanor där hushåll från Borgå provar på att ändra sina levnadsvanor och leva en hållbarare vardag med ett mindre koldioxid- och materialavtryck.

På denna webbplats hittar du tips på en hållbar vardag. Vi alla har möjlighet att påverka framtiden!