Dessa kan även intressera dig

Val av mottagare av egnahemstomt

  • Till privatpersoner överlåts endast en tomt per gång.
  • Till företag överlåts högst tre tomter per gång.
  • En privatperson eller ett företag kan få följande tomt när byggnadsskyldigheten för den föregående tomten är uppfylld eller när de har avsagt sig föregående tomtreservering.
  • Egnahemstomter som har gemensamt servitut för vägförbindelse överlåts på en gång till samma sökande. Då kan också en privatperson få fler än en tomt på en gång.
  • Markanvändningsingenjören beslutar om vem som får en tomt utifrån de valkriteriar som stadsutvecklingsnämden har fastställt.

Tomter som säljs på basis av anbud

  • Den som lämnat det högsta anbudet får tomten.

Tomter som säljs eller arrenderas ut till fast pris

  • De tomter som fortlöpande kan ansökas, överlåts i den ordning ansökningarna kommer in.
  • Om det lämnas in flera ansökningar om samma tomt samma dag, lottar man ut den som får tomten.
  • En tomt ändras till reserverad på nätet följande arbetsdag efter att en ansökan kommit in.