Val av deltagare

Eftisplatser utdelas på följande grunder:

1. Förstaklassister

2. Andraklassister med specialbehov, specialbehoven bedöms som en helhet och hit räknas bland annat:

  • Barnet har ett utlåtande av sakkunnig angående behovet av eftermiddagsplats. Ett utlåtande av sakkunnig betyder inte automatiskt att barnet får en klubbplats. Specialbehoven bedöms som en helhet
  • Föräldern är ensamförsörjande
  • Föräldrarna/föräldern förvärvsarbetar eller studerar på annan ort

3. Övriga andraklassister

4. Äldre skolelever

Om antalet anmälda barn är under 10, kan klubben inte ordnas. Om det inte finns plats för alla sökanden sker valet genom lottning mellan de ansökningar som bedömts som likvärdiga.

Motiveringar för nekande beslut:

  • Ansökan har inlämnats för sent
  • Gruppen är fullsatt
  • Sökanden går inte på klass 1
  • Barnet eller familjen har inga specialbehov