Val

Välfärdsområdesval

Det första välfärdsområdesvalet förrättas söndagen den 23 januari 2022. Övriga viktiga datum för valet:

  • anmälan till hemmaröstning är öppen till 11.1.2022 kl. 16
  • förhandsröstning i Finland 12–18.1.2022
  • förhandsröstning utomlands 12–15.1.2022
  • välfärdsområdesvalnämnderna fastställer resultatet i välfärdsområdesvalet 26.1.2022
  • fullmäktige inleder sitt arbete 1.3.2022

För valförrättningen i Borgå stad svarar centralvalnämnden.

Corona anvisningar för väljarna:

vaalit.fi/sv/coronaanvisningar-for-valjarna-i-valfardsomradesvalet

Mera information om väfärdsområdesvalet 2022:

Ostranyland.fi - välfärdsområdesval

vaalit.fi - Välfärdsområdesval

Välfärdsområdesval 2022 - Förhandsröstningsställen och -tider

Affärscentret Lundi

12-14.1 kl. 09.00-20.00
15.1 kl. 09.00-18.00
16.1 kl. 10.00-18.00
17-18.1 klo 09.00-20.00

S-Market Näse

12-14.1 kl. 09.00-20.00
15.1 kl. 09.00-18.00
16.1 kl. 10.00-18.00
17-18.1 kl. 09.00-20.00

K-supermarket Östermalm

12-14.1 kl. 09.00-20.00
15.1 kl. 09.00-18.00
16.1 kl. 10.00-18.00
17-18.1 kl. 09.00-20.00

Gammelbacka allaktivitetshus aula

12-14.1.kl. 09.00-19.00
15.1 kl. 10.00-16.00
17-18.1 kl. 09.00-19.00

Huvudbiblioteket

12-14.1 kl. 10.00-19.00
15.1 kl. 10.00-17.00
16.1 kl. 10.00-15.00, även möjligt att rösta utomhus vid huvudbibliotekets andra våning under taket.
17-18.1 kl. 10.00-19.00

Kantelehuset

12-14.1 kl. 10.00-19.00
15.1 kl. 09.00-15.00
16.1 kl. 10.00-15.00
17-18.1 kl. 10.00-19.00

Servicekontoret Kompassen

12-14.1 kl. 09.00-16.00
17-18.1 kl. 09.00-16.00

Valbussen

Torsdag 13.1

Tuorila, Jokilaakson koulu, Torasbacken 13, kl. 15.00-16.00

Andersböle, Andersböle, Veckoski-Andersböle kvarn, kl. 16.45-17.30

Hindhår, Hindhår bar, kl. 17.45-18.30

Tolkis, Tolkkisten koulu kl. 19.00-19.45

Fredag 14.1

Ernestas, Smultronkärrsvägen 2 kl. 13.30-14.15

Estbacka, Estbacka servicecenter kl. 14.30-15.15

Ebbo, Bygdebo, Ebbovägen 793 kl. 16.15-17.00

Ylike, Ylikevägen 510 kl. 17.30-18.15

Jackarby, Jackarby-Renum FBK, Jackarbyvägen 438 kl. 18.30-19.00

Sannäs, Hagaborg, Ylikevägen 2 kl. 19.15-19.45

Lördag 15.1

Pellinge, Skärgårdshemmet kl. 09.00-12.00

Tirmo Skärgårdscenter kl. 13.00-14.00

Grännäs, Grännäs skola kl.14.30-15.30

Vålax, Fagersta bybutik, Vålaxvägen 767 kl. 16.00-16.45

Bjurböle, Bjurböle daghem, Kråkövägen 24 kl. 17.15-18.00

Söndag 16.1

Tolkis, Tolkkisten koulu, Vallvägen 11 kl. 9.30-11.00

Hindhår, Hindhår bar kl. 12.00-13.00

Andersböle, Veckoski-Andersböle kvarn kl. 13.30-14.30

Finnby, Branddepån kl. 15.30-16.30

Illby, Ilolan koulu kl. 17.00-18.00

 

Måndag 17.1

Careeria, Styrmansvägen 6 kl. 10.00-10.45

Careeria/Yrkesinstitutet Prakticum, Yrkesvägen 1 kl. 11.00-12.00

Careeria Yrkesinstitut, Hästskogatan 2 kl. 12.30-13.30

Emsalö, Emsalö byabod, Emsalövägen 715 kl. 15.00-16.00

Torasbacka, Torasbacken 13 kl. 17.30-18.30 

 

Tisdag 18.1

Illby, Ilolan koulu kl. 13.15-13.45

Sannäs, Hagaborg, Ylikevägen 2 kl. 14.15-15.00

Jackarby, Jackarby-Renum FBK, Jackarbyvägen 438 kl. 15.15-16.00

Ylike, Ylikevägen 510 kl. 16.30-17.15

Ebbo, Bygdebo, Ebbovägen 793 kl. 17.45-18.30

Bjurböle, Bjurböle daghem, Kråkövägen 24 kl. 19.00-19.45

Hemmaröstning

En röstberättigad vars rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad att han eller hon inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till röstnings- eller förhandsröstningsstället, får förhandsrösta hemma i den kommun som i rösträttsregistret har antecknats som hans eller hennes hemkommun. Under vissa förutsättningar får en närståendevårdare som bor i samma hushåll rösta i samband med hemmaröstningen.

Anmälan till hemmaröstning ska göras skriftligt eller per telefon till centralvalnämnden senast 11.1 före kl. 16.

Anmälan kan på den röstandes vägnar göras av någon som han eller hon har utsett.

Anmälningarna till hemmaröstningen riktas till Borgå stads centralvalnämnd och sänds till Kompassens brevlåda, Kompassen, Krämaretorget B, per post Stadshusgatan 9, 06100 Borgå eller per telefon 020 692 250, servicekontoret Kompassen.

Under tiden som Kompassen är stängd 27-31.12.2021 kan anmälan om hemmaröstning göras till:

Johanna Päivärinta, centralvalnämndens sekreterare
tfn: 040 741 7383

Camilla Nordström, byråsekreterare
tfn 040 083 4322
vaalit@porvoo.fi

Förhandsröstning i anstalter

Förhandsröstning verkställs i följande anstalter:

Näse rehabiliteringscenter
Äppelbackens servicehus
Brandbackens servicehus
Svalåkerns servicehem
Servicehus Johannahemmet
Borgå sjukhus
Majbergets servicehem
Hongas servicehus
Lagmannens servicehem
Vårdhemmet Fredrika
Vårdhemmet Vuokko

I anstalterna får endast personer som vårdas där eller intagits i dem rösta.

Tidpunkterna för förhandsröstningen meddelas separat i anstalterna.

Rösträtt

Mera information om vem som är röstberättigad hittar du från webbsidan: www.vaalit.fi

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata skickar ett meddelande om rösträtt till de röstberättigade personer vilkas adress är känd.

Personer som inte fått ett meddelandekort eller som har fått ett kort som innehåller felaktiga uppgifter bör kontakta Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata tel. 029 553 5530.