Vägmärken och trafikordningar

Borgå stad sätter upp nödvändiga trafikanordningar och vägmärken på gatorna.

  • Märken, reklamer eller trafikanordningar får inte sättas upp på gatuområden utan lov.
  • Beslut om anordningar på eller i närheten av vägområden fattas av Nylands närings-, trafik- och miljöcentral (NTM-central).
  • Om du ser ett trasigt vägmärke, vänligen kontakta oss.