Dessa kan även intressera dig

Vägkarta för cirkulär ekonomi 2019-2030

Borgå stad har utarbetat en vägkarta för cirkulär ekonomi som en del av projektet Circwaste – Mot en cirkulär ekonomi som Finlands miljöcentral samordnar. Vägkartorna styr arbetet som främjar resursvishet i städerna under de kommande åren och i dem fastställs de viktigaste målen för kommunens cirkulära ekonomi samt konkreta åtgärder för uppnående av målen. Utgångspunkten i arbetet med vägkartor är att identifiera respektive kommuns styrkor, särdrag och utmaningar.

Vägkarta fö cirkulär ekonomi 2019-2030