Vägarbeten på Alexandersbågen och Magnus Erikssonsgatan medför betydande olägenhet för trafiken