Vad vill du utveckla i Borgå? Föreslå din idé i en utmaningstävling!