Vad tycker du om huvudbibliotekets utrymmen och tjänster? Vilka förändringar tycker du att man kunde göra i bibliotekslokalen?