Vad skulle få pojkar intresserade av att lära sig och att förbinda sig till skolgång?