Vad är Konstfabriken nu och vad kunde den vara i framtiden?