Vad är enligt din mening värdefullt i empirestadsdelen i Borgå? Berätta din åsikt i enkäten om området