Väck ett invånarinitiativ

En kommuninvånare har rätt att väcka ett invånarinitiativ i ärenden som gäller kommunens verksamhet.  Invånarintiativet är ett officiellt och lagstadgat förfarande.

Invånarinitiativet behandlas formellare än en inofficiellt respons.

Initiativen skickas till förvaltningarna, där de behandlas. Efter det besvaras initiativet. Initiativen sammanställs och ges för kännedom till stadsfullmäktige varje år.

Initiativet ska vara skrifligt

Initiativet är fritt formulerat och skriftligt. Anonyma initiativ behandlas inte.

Du kan skicka initiativet till registratorskontoret Servicekontoret Kompassen. Initiativet kan också göras i nättjänsten Kuntalaisaloite.fi

Kuntalaisaloite.fi är en säker och gratis tjänst som justitieministeriet erbjuder. I nättjänsten Kuntalaisaloite.fi kan du väcka initiativ och läsa initiativ som andra lämnat in.

www.kuntalaisaloite.fi