Vaccinering mot säsonginfluensa

I första hand vaccineras riskgrupper

Ett avgiftsfritt influensavaccin erbjuds de befolkningsgrupper vars hälsa väsentligt hotas av influensa eller som har betydlig nytta av vaccinet. Även alla övriga borgåbor kan få vaccinet mot säsonginfluensa, men då måste man själv köpa vaccinet.

Ett avgiftsfritt vaccin får

  • gravida kvinnor
  • barn över 6 månader – under 7 år
  • personer som fyllt 65 år
  • personer som hör till riskgrupper på grund av sjukdom
  • män som inleder militärtjänst och kvinnor som inleder frivillig militärtjänst
  • närstående till personer som löper risk att insjukna i allvarlig influensa

Borgåbor som inte hör till dessa grupper får, om de vill, influensavaccination med recept från läkare. Vaccinet är då avgiftsbelagt. Du kan kontakta din egen hälsostation för mera information.

Ta kontakt

Hälsostationens centraliserade tidsbokning tfn: 019 520 4351

Barn, familjer och gravida vaccineras på rådgivningen

Barn i rådgivningsålder och gravida kvinnor vaccineras vid familjens egen rådgivning.

Rådgivningarna vaccinerar barn i rådgivningsålder och deras familjer mot influensa utan tidsbeställning. Finns det i familjen barn som ska vaccineras, kan föräldrarna vaccineras på rådgivningen i samband med att barnen vaccineras.

Skolelever och studerande vaccineras i läroanstalten

Skolelever och studerande reserverar en vaccineringstid hos skolhälsovårdaren. Barn under 18 år behöver föräldrarnas tillstånd för att få vaccinet.

Vaccination av vuxna

I år ordnas vaccineringen på Albert Edelfelt skola och Näse hälsocentral. Nedan finns tidpunkterna för vaccineringar. Endast i undantagsfall (sjukdom, resa) ges vaccineringen på den egna hälsostationen med separat tidsbeställning. Vaccineringen görs utan tidsbeställning, men den som kommer ska vara beredd att påvisa sin identitet.

Vaccinet är ett effektivt skydd mot influensa

Säsonginfluensa är en luftvägsinflammation som förorsakas av virus, varför antibiotika inte biter inte på den. Hos friska personer i arbetsför ålder går säsonginfluensan vanligtvis över med hemvård. Vissa personer har ändå större risk av att få en svårare sjukdom.

Svår säsonginfluensa är en häftig sjukdom som snabbt leder till att patienten blir i dåligt skick och kan leda till intagning på sjukhus. Influensaviruset kan medföra lungfeber eller följdsjukdomar som förorsakas av bakterier, t.ex. luftrörskatarr och maxillarsinuit.

Det är skäl att ta vaccinet, eftersom det är det bästa skyddet mot influensa. De flesta som fått vaccinet undgår influensa. Den som har vaccinerats och trots det drabbas av influensa får den vanligen i en lindrigare form och återhämtar sig snabbare.

Studier visar att vaccinet mot säsongsinfluensa är tryggt. Några extra biverkningar är inte att vänta. Vaccinet innehåller inga levande virus, så man kan inte få influensa av det.

Vaccinering mot influensa minskar

  • dödsfall orsakade av influensa samt sjukhus- och anstaltsvård
  • förekomsten av allvarlig influensa
  • följdsjukdomar, såsom lungfeber och luftrörskatarr
  • influensasmitta: den som inte insjuknar, smittar inte ner andra

De flesta som fått vaccinet undgår influensa. Den som har vaccinerats och trots det drabbas av influensa får den vanligen i en lindrigare form och återhämtar sig snabbare.

Skydda dig också mot pneumokocksjukdomar

Det är möjligt att samtidigt med influensavaccinet även få pneumokockvaccin som skyddar mot lunginflammation som en följdsjukdom av influensan. Pneumokocker drabbar i betydande utsträckning personer som fyllt 50 år. Detta vaccin är avgiftsbelagt för alla klientgrupper (pris cirka 89 euro), och för vaccinet bör man begära recept av läkare. Pneumokockvaccinet ger ett livslångt skydd.