Vaccinering mot säsonginfluensa

I Borgå börjar vaccinationen mot säsonginfluensa i november. Vaccinationstider beställs i första hand via det elektroniska tidsbeställningssystemet. På grund av coronaläget får man vaccinationen bara med tidsbeställning. Vaccinationstider finns på vardagar klockan 16–20 och på lördagar klockan 9–15. För tidsbeställning behöver du bankkoder eller något annat elektroniskt certifikat. 

 Tidsbeställning

Tiden för influensavaccinationen kan också beställas genom att lämna ett telefonmeddelande till numret 040 145 5000. Vi ringer tillbaka om några vardagar. 

Vaccinationer för vuxna ordnas i Näse hälsovårdscentral fr.o.m. den 11 november. Vaccinationstider ordnas på vardagar klockan 16–20 och på lördagar klockan 9–15.

Vaccinationen är avgiftsfri för  

 • gravida kvinnor 
 • barn över 6 månader – under 7 år 
 • personer som fyllt 65 år 
 • personer som hör till riskgrupper på grund av sjukdom 
 • dem som börjar fullgöra sin värnplikt eller frivilliga militärtjänst 
 • närstående till personer som löper risk att insjukna i allvarlig influensa 

Vaccinet är ett effektivt skydd mot influensa

Säsonginfluensa är en luftvägsinflammation som förorsakas av virus, varför antibiotika inte biter inte på den. Hos friska personer i arbetsför ålder går säsonginfluensan vanligtvis över med hemvård. Vissa personer har ändå större risk av att få en svårare sjukdom.

Svår säsonginfluensa är en häftig sjukdom som snabbt leder till att patienten blir i dåligt skick och kan leda till intagning på sjukhus. Influensaviruset kan medföra lungfeber eller följdsjukdomar som förorsakas av bakterier, t.ex. luftrörskatarr och maxillarsinuit.

Det är skäl att ta vaccinet, eftersom det är det bästa skyddet mot influensa. De flesta som fått vaccinet undgår influensa. Den som har vaccinerats och trots det drabbas av influensa får den vanligen i en lindrigare form och återhämtar sig snabbare.

Studier visar att vaccinet mot säsongsinfluensa är tryggt. Några extra biverkningar är inte att vänta. Vaccinet innehåller inga levande virus, så man kan inte få influensa av det.

Vaccinering mot influensa minskar

 • dödsfall orsakade av influensa samt sjukhus- och anstaltsvård
 • förekomsten av allvarlig influensa
 • följdsjukdomar, såsom lungfeber och luftrörskatarr
 • influensasmitta: den som inte insjuknar, smittar inte ner andra
 • De flesta som fått vaccinet undgår influensa. Den som har vaccinerats och trots det drabbas av influensa får den vanligen i en lindrigare form och återhämtar sig snabbare.

Skydda dig även mot pneumokocksjukdomar

Samtidigt med influensavaccinet går det att ta ett pneumokockvaccin mot lunginflammation, en följdsjukdom till influensan. Pneumokocken är en stor sjukdomsalstrare hos personer över 50 år. Vaccinationen är avgiftsbelagd för alla vuxna. Hos barn ingår vaccinet i det nationella vaccinationsprogrammet. Pneumokockvaccinet ger ett livslångt skydd.

Ett recept på pneumokockvaccinet kan beställas i hälsovårdscentralens vaccinationsnummer 040 145 5000 genom att i röstbrevlådan lämna sitt namn och sin födelsetid. Receptet på pneumokockvaccin är elektroniskt och vaccinet kan hämtas från apoteket efter åtta vardagar.