Vaccinering mot säsonginfluensa

Vaccineringen mot säsongsinfluenssan börjar i oktober-november 2021. Det går inte ännu att reservera tid. Vi informerar genast när detta är möjligt. 


Vaccinationen är avgiftsfri för  

  • gravida kvinnor 
  • barn över 6 månader – under 7 år 
  • personer som fyllt 65 år 
  • personer som hör till riskgrupper på grund av sjukdom 
  • dem som börjar fullgöra sin värnplikt eller frivilliga militärtjänst 
  • närstående till personer som löper risk att insjukna i allvarlig influensa