Vaccinering mot säsonginfluensa

Influensavaccinationerna 2019 inleds i november

Vaccinationerna mot säsongsinfluensan inleds i november. Vaccinet är gratis för de borgåbor vars egen eller närståendes hälsa hotas av influensan.

Det avgiftsfria influensavaccinet erbjuds:

 • gravida
 • barn i åldern 6 mån – under 7 år
 • personer fyllda 65 år
 • personer som hör till riskgrupperna på grund av sjukdom
 • män som inleder sin vapentjänst och för kvinnor som inleder frivillig militärtjänst
 • den närmaste kretsen till personer som är mottagliga för allvarlig influensa

Borgåbor som inte tillhör dessa grupper får influensavaccinet med läkarrecept om de så önskar. Då kostar vaccinet. Mer information får du på hälsostationen.

Vaccinationer av vuxna på Johannisberg och Äppelbackens servicecenter

Influensavaccinering av vuxna sker på Johannisberg i det gamla åldringshemmets lokaler och på Äppelbackens servicecenter enligt tidtabellen nedan. Det går att hämta vaccinet när det passar utan att boka tid. Den som vaccinerar sig ska vara redo att styrka sin identitet. Endast vid undantagsfall (sjukdom, resa) ges vaccinet på den egna hälsostationen med bokad tid.

Vaccinationsdagarna 2019:

Johannisbergs åldringshem, Johannisbergsvägen 31

 • tisdag 19.11  kl. 8.30–14.30
 • torsdag 21.11  kl. 8.30–14.30
 • tisdag 26.11  kl. 8.30–14.30
 • torsdag 28.11  kl. 8.30–14.30
 • tisdag 3.12. kl. 8.30–14.30

Äppelbackens servicecenter, Tullportsgatan 4

 • onsdag 20.11  kl. 15.30–17.30
 • onsdag 27.11  kl. 15.30–17.30
 • onsdag 11.12  kl. 15.30–17.30

Barn, familjer och gravida vaccineras på rådgivningarna

Barn i rådgivningsåldern och gravida kvinnor vaccineras på familjens rådgivning i samband med mottagningstiderna. På alla rådgivningar finns dessutom allmänna vaccinationseftermiddagar där influensavaccinet ges till barn i rådgivningsåldern och barnens familjer utan tidsbokning enligt följande:

Familjecentret, Konstfabriksgatan 4 C
Vårberga rådgivning, Sampovägen 6
Gammelbacka rådgivning, Slingervägen 3

 • tisdag 12.11 kl. 15–17.30
 • tisdag 19.11 kl. 15–17.30
 • tisdag 10.12 kl. 15–17.30
 • tisdag 17.12 kl. 15–17.30

Under andra tider ges vaccinet efter tidsbokning på den egna rådgivningen. Om familjen har barn som ska vaccineras kan föräldrarna vaccineras i samband med barnens vaccinationer på rådgivningen.

Skolelever och studerande vaccineras på läroanstalterna

Elever och studerande bokar tid hos hälsovårdaren på sin läroanstalt för vaccinering. Barn under 18 år behöver föräldrarnas tillstånd för vaccinationen.

Vaccinet är ett effektivt skydd mot influensa

Säsonginfluensa är en luftvägsinflammation som förorsakas av virus, varför antibiotika inte biter inte på den. Hos friska personer i arbetsför ålder går säsonginfluensan vanligtvis över med hemvård. Vissa personer har ändå större risk av att få en svårare sjukdom.

Svår säsonginfluensa är en häftig sjukdom som snabbt leder till att patienten blir i dåligt skick och kan leda till intagning på sjukhus. Influensaviruset kan medföra lungfeber eller följdsjukdomar som förorsakas av bakterier, t.ex. luftrörskatarr och maxillarsinuit.

Det är skäl att ta vaccinet, eftersom det är det bästa skyddet mot influensa. De flesta som fått vaccinet undgår influensa. Den som har vaccinerats och trots det drabbas av influensa får den vanligen i en lindrigare form och återhämtar sig snabbare.

Studier visar att vaccinet mot säsongsinfluensa är tryggt. Några extra biverkningar är inte att vänta. Vaccinet innehåller inga levande virus, så man kan inte få influensa av det.

Vaccinering mot influensa minskar

 • dödsfall orsakade av influensa samt sjukhus- och anstaltsvård
 • förekomsten av allvarlig influensa
 • följdsjukdomar, såsom lungfeber och luftrörskatarr
 • influensasmitta: den som inte insjuknar, smittar inte ner andra

De flesta som fått vaccinet undgår influensa. Den som har vaccinerats och trots det drabbas av influensa får den vanligen i en lindrigare form och återhämtar sig snabbare.

Skydda dig även mot pneumokocksjukdomar

Samtidigt med influensavaccinet går det att ta ett pneumokockvaccin mot lunginflammation, en följdsjukdom till influensan. Pneumokocken är en stor sjukdomsalstrare hos personer över 50 år. Vaccinet kostar för alla klientgrupper och kräver läkarrecept. Pneumokockvaccinet ger ett livslångt skydd.

Pneumokockvaccinet kan beställas på nummer 0400 608 556 vardagar kl. 10–12 och 13–14 från början av november. Ni får ett e-recept för pneumokockvaccinet. Vaccinet kan hämtas på apoteket inom åtta vardagar.