Vaccinationer av de personerna i åldern 12–15 år som hör till riskgrupper börjar