Vaccinationer

De vanligaste vaccinationerna får du på hälsostationen. Vaccinationer som hör till det allmänna vaccinationsprogrammet, som stelkramp-difteri-vaccinationer och MPR-vaccinationer (mässling, påssjuka och röda hund), fås gratis på hälsostationen.

Barn under skolåldern vaccineras på barnrådgivningarna och skolbarn inom skolhälsovården.

Coronavaccinering läs mera

Vaccinationer för resenärer (under coronatiden håller vaccineringsmottagningen stängt)

Hälsostationerna har hand om nedanstående vaccinationer som behövs för resor till resmål i Europa samt de vanligaste turistmålen i exotiska länder.

Undersök ditt vaccinationsbehov och övriga saker i anslutning till resehälsan i god tid, gärna senast ca 2 månader före resan.

För hepatitvaccineringar och TBE-vaccin, dvs. vaccin mot fästingburen hjärninflammation behövs recept, som du kan be om att få per telefon av hälsostationen. Köp vaccinet själv på apoteket och vaccinationen får du på hälsovårdarens eller sjukskötarens mottagning med tidsbeställning.

Hälsostationernas tidsbeställning tfn 019 520 4351, mån–fre kl. 8-16. Ringbud fram till kl. 15.

Specialvaccinationer vid vaccinationsmottagningen för resenärer (under coronatiden håller vaccineringsmottagningen stängt)

Specialvaccin för resenärer ges på vaccinationsmottagningen vid Näse hälsostation, Askolins väg 1.

Vaccinationsmottagning för resenärer med tidsbeställning tisdagar kl. 9–11 (udda veckor).

På vaccinationsmottagningen för resenärer ser man över resenärens vaccinationsplan och där ges vid behov bl.a. vaccination mot gula febern och utfärdar recept för förebyggande medicinering mot malaria.

Specialvaccin för reseändamål är avgiftsbelagda. Be om att få recept för ett specialvaccin från telefonrådgivningen för resenärer. Köp vaccinet på apoteket mot recept. Ta med dig vaccinet till vaccinationsmottagningen för resenärer.

Läs mera om vaccinationerna:

Institutet för hälsa och välfärd, THL

www.rokotustieto.fi