UV-anläggning installeras i Hammars vattentorn 21.5.