Utvecklingsuppgiften Kultur i byn

Tillbaka till sidan Kultur i byn

Utvecklingsuppgiften Kultur i byn hämtar kultur till byarna

I östra Nyland har inletts en regional utvecklingsuppgift, Kultur i byn, våren 2021. Projektet genomförs åren 2021–2022 i Nyland.

Först i samarbetet deltar Askola, Borgnäs, Borgå, Lappträsk, Lovisa, Mäntsälä, Mörskom, Pukkila och Sibbo samt organisationer och samfund i regionen. Projektet koordineras av Borgå stad. Målet är att försöksverksamheten ska utvidgas till hela Nyland i ett senare skede av projektet.

Inom ramen för projektet byggs ett ännu tätare kulturnätverk mellan kommunerna och kulturaktörerna. Samtidigt söks nya sätt att ordna kulturverksamhet genom att höra invånarna i byarna.

Enkäter till invånare och aktörer inom kreativa branschen

Verksamhet och pilotprojekt i anslutning till utvecklingsuppgiften genomförs tillsammans med personer som arbetar med konst och den kreativa branschen i regionen, först i östra Nyland. Våren 2021 har de möjlighet att anmäla sig till verksamheten eller meddela sitt intresse att delta i den senare. 
Kreativa aktör, anmäl dig!

Och hurdan kulturverksamhet värdesätter och önskar invånarna i byarna? Hurdana möjligheter har invånare i olika åldrar att ta del av kultur och konst och hur kan möjligheterna förbättras?

Bland annat dessa frågor får invånarna svara på i enkäter sommaren 2021. Information om enkäterna och hur man deltar i dem publiceras senare.

Kultur i byn är en del av ett större nätverk

För tillfället finns tio regionala utvecklingsuppgifter i Finland vilka finansieras av undervisnings- och kulturministeriet. Dessutom finansierar kommunerna verksamheten med en egen andel. Kultur i byn hör till det riksomfattande nätverket Kultur tillsammans (Kulttuuria yhteistuumin) som koordineras av Esbo stad.

Syftet med nätverket är att sammanföra kunskaper och utvecklingsbehov hos kulturtjänsterna i kommunerna i Finland. I projektet samlas och delas information om olika modeller för att producera jämlika kulturtjänster. Dessutom erbjuder nätverket stöd och sakkunskap för det utvecklingsarbete som görs för kulturen i kommunerna. Bekanta dig med nätverkets arbete på adressen:
Kultur tillsammans

Styrgruppen för Kultur i byn i östra Nyland

Medlemmarna i styrgruppen för utvecklingsuppgiften representerar följande aktörer:

Kommunerna:

Askola
Borgnäs
Borgå
Lappträsk
Lovisa
Mäntsälä
Mörskom
Pukkila
Sibbo

Regionala och andra aktörer:

Borgå medborgarinstitut
Borgå konstskola
Borgånejdens musikinstitut
Borgå museum, museum med regionalt ansvar i östra Nyland
Lilla Villan, Sibbo
SILMU-byar

Mera information ger koordinatorerna för utvecklingsuppgiften Kultur i byn:

Sari Hilska 

Sini Kallio