Skip to content

Förbättringsarbetena kring Krämaretorget fortsätter vecka 37.

Arbetena medför ändrade trafikarrangemang, men vi strävar efter att hela tiden hålla Krämaretorgets parkeringsplats i bruk.