Utvecklingsprojekt och -planer

Planer och stadsutvecklingsprojekt

Genom stadsutvecklingsprojekten utvecklas Borgå till en livskraftig stad. När projekten ska genomföras utarbetas de till planer för markanändningen, bl.a. detaljplaner.

Byggande av allmänna områdena

För byggande uppgörs gatu- och parkplaner som styrs av detaljplanerna. På detta sätt genomförs målen för stadsutvecklingen i form av byggprojekt på de gator och rekreationsområden som stadsborna och turisterna använder,