Utvecklingsprojekt för centrum: det nya torget lockar med trivsel, Västra Mannerheimleden ändras till Borgå parkgata