Utvecklingsprogrammet inom barn- och familjetjänster (LAPE)

Utvecklingsprogrammet inom barn- och familjetjänster i Nyland (LAPE) är en av regeringens spetsprojekt. Projektet genomförs under tiden 1.2.2017-31.12.2018. Barn- och familjetjänsterna förnyas så att de bildar helheter som bättre tjänar barn och familjers behov.

Borgå deltar i de nyländska kommunernas projekt för utveckling av barn- och familjetjänster (LAPE) genom projektet "Samarbete ger mer". Borgå deltar delvis eller i helhet i följande utvecklingshelheter

  • En verksam hetsmodell med familjecentrum 
  • Små barnspedagogik, skola och läroinrättningar som stöd för barns och ungas välbefinnande
  • Utveckling av tjänster på specialnivå och allra mest krävande nivå

Du kan läsa mera om projektet på STM:s sidor här (på finska)

På sidan "Nyland 2019" kan du läsa mera om hur social- och hälsovårds- och landskapsreformen framskrider i Nyland.

På Borgås LAPE - seminarie fick man ta del av lokala utveklingsexperiment

På LAPE seminariet den 23.10.18 fick man ta del av ett stort utbud av olika utvecklingsprojekt som genomförts under det senaste åren. Materialet från seminariet finns nu till allas förfogande här. 

Borgås Lape-rapport samt plan för implementering av åtgärderna i Borgå på finska