Utvecklingsprogrammet inom barn- och familjetjänster (LAPE)

Utvecklingsprogrammet inom barn- och familjetjänster i Nyland (LAPE) är en av regeringens spetsprojekt. Projektet genomförs under tiden 1.2.2017-31.12.2018. Barn- och familjetjänsterna förnyas så att de bildar helheter som bättre tjänar barn och familjers behov.

Borgå deltar i de nyländska kommunernas projekt för utveckling av barn- och familjetjänster (LAPE) genom projektet "Samarbete ger mer". Borgå deltar delvis eller i helhet i följande utvecklingshelheter

  • En verksam hetsmodell med familjecentrum 
  • Små barnspedagogik, skola och läroinrättningar som stöd för barns och ungas välbefinnande
  • Utveckling av tjänster på specialnivå och allra mest krävande nivå

Du kan läsa mera om projektet på STM:s sidor här (på finska)

På sidan "Nyland 2019" kan du läsa mera om hur social- och hälsovårds- och landskapsreformen framskrider i Nyland.