Utvecklingen av Konstfabrikens verksamhetsmodell framskrider