Skip to content

Utvecklingen av centrum fortsätter

Utvecklingsseminarium om Borgå centrum

Hurdant är ett trivsamt stadscentrum med dragningskraft? Hurdana affärsbyggnader eller bostäder bör man bygga i området? Hur bör trafiken ordnas?

Vi funderar på dessa frågor och många andra frågor på ett utvecklingsseminarium för Borgå centrum i Konstfabriken torsdagen den 14 december kl. 16.30–20.00 (Fabrikssalen, Västra Alexandersgatan 1). Seminariet är avgiftsfritt och det är avsett för både invånare, fastighetsägare och politiska beslutsfattare – för alla intresserade. Seminariet ordnas av Borgå stad i samarbete med Borgå levande centrum rf.  

– Seminariet är en fortsättning på workshoppen för utveckling av centrum som ordnades i våras. Det är också en del av stadens strategiarbete och ett projekt som utvecklar stadskärnan i Borgå och den omgivande empirestadsdelen, berättar stadsplaneringschef Eero Löytönen.  

Syftet med seminariet är att skapa gemensamma mål för att utveckla stadskärnan och empirestadsdelen i Borgå. På basis av seminariet förs diskussioner om utvecklingsprojekt för enskilda kvarter och tomter med fastighetsägarna i området. Dessutom börjar man utarbeta en översiktlig plan och avsikten är att ordna ett eget seminarium om detta våren 2018. 

Seminarieprogram i evenemangskalendern

Seminarieprogram

Enkäten Team Borgå om utveckling av centrum  

Före seminariet kartlägger staden invånarnas åsikter om utveckling av centrum med hjälp av en ny mobilapplikation som heter Team Borgå. Enkäten öppnades fredagen den 1 december. 

– Vi frågar invånarna vilka egenskaper ett trivsamt stadscentrum har samt hur torgområdet och stadscentrumet bör utvecklas. Vi undersöker också hur invånarna rör sig i området och vilka platser de anser vara de bästa eller sämsta i centrum, berättar generalplanechef Maija-Riitta Kontio.    

Invånare som laddar ner den avgiftsfria applikationen Team Borgå på sin smarttelefon kan genom snabbenkäter påverka utvecklingen av staden och de hör samtidigt också om aktuella ärenden i staden. Man kan ladda ner applikationen på en Android-telefon i Google Play och på en iPhone i Apple App Store.  

Närmare upplysningar: 

Stadsplaneringschef Eero Löytönen, tfn 040 528 4841, eero.loytonen@porvoo.fi
Generalplanechef Maija-Riitta Kontio, tfn 040 489 5751, maija-riitta.kontio@porvoo.fi

1.12.2017 10:06

Categories: Planläggning Team Borgå