Utveckla dina kunskaper

Är du arbetslös och saknar du utbildning, vill du byta bransch eller behöver du tilläggsutbildning som kan förbättra dina arbetsmöjligheter? Diskutera med din jobbcoach om du planerar inleda studier. Det finns flera möjligheter, läs mera.

I Borgå finns det flera läroanstalter som erbjuder yrkesutbildning, vuxenutbildning, läroavtalsutbildning och högre utbildning som leder till examen. Du kan även utveckla dina kunskaper på medborgarinstitutets kurser. Läs mera: