Utvärdering av småbarnspedagogikens kvalitet: Starka sidan i Borgå är lek och läsning