Utställningar inbjuder till äventyr i fiktiva landskap