Utsläppen av växthusgaser i Borgå har minskat med en femtedel