Utsläpp av växthusgaser i Borgå

Borgå stad är medlem i HINKU-forumet (kolneutrala kommuner). HINKU-kommunerna strävar efter att sänka utsläppen med 80 procent från 2007 års nivå. Nätverket samordnas av Finlands miljöcentral (Syke) som årligen räknar ut utsläppsmängderna i alla kommunerna i Finland.

Uppgifterna som behövs för utsläppsberäkningen får Syke automatiskt från bakgrundskällor. Städerna och kommunerna rapporterar sålunda inte om sin verksamhet till Syke. 

Per invånare räknat har utsläppen av växthusgaser minskat från 2007 års nivå med 30 procent i Borgå.