Utsläpp av växthusgaser i Borgå

Borgå stad är medlem i Kolneutrala kommuner (HINKU) -nätverk. HINKU-kommuner och städer strävar efter att sänka utsläppen med 80 procent från 2007 års nivå. Nätverket samordnas av Finlands miljöcentral (Syke) som årligen räknar ut utsläppsmängderna i alla kommunerna i Finland.

Per invånare räknat har utsläppen av växthusgaser minskat från 2007 års nivå med 32 procent i Borgå.

Växthusgasutsläppen i Borgåregionen 2018

Växthusgasutsläppen för alla kommuner i Finland