Utredningen av bolagisering i samband med social- och hälsovårdsreformen: ett samföretag gör läget stabilare i Borgå