Utredningar

I samband med planeringen av markanvändningen görs olika bakgrundsutredningar. I denna tjänst har sammanställts nyttigt material som kan användas när man ska bygga, när man ska lära känna sin boendemiljö och för forskningsprojekt. Ibland är utredningarna så nära förbundna med ett detaljplaneprojekt att de har publicerats i samband med detaljplanedokumenten.

Godkända planer och planläggningsöversikt

Inventeringar, byggnadshistoriska utredningar

Gamla Borgå


Centrumområdet


Områden öster om Borgå å

Utredningar som hör samman med landskapsbilden och naturförhållandena

Bedömning av inverkningarna av de kommersiella avgörandena


Andra utredningar

Bygganvisningar

Digitala bildväxlande reklamskyltar, 23.10.2020