Utredning om förvaltningsstrukturen: Borgånejdens musikinstitut och Borgå konstskola bildar en konstläroanstalt