Utredning av en förvaltnings- och finansieringsmodell för Borgå museum blev färdig