Utkomst

Utkomststödet tryggar invånarens och familjens oundgängliga utkomst. Det grundläggande utkomststödet ansöks endera elektroniskt eller från Fpa:s byrå. Kommunens socialarbete kan enligt övervägande bevilja kompletterande och förebyggande utkomststöd till särskilda utgifter som Fpa:s grundläggande utkomststöd inte täcker. Kompletterande och förebyggande utkomststöd kan du söka här.

En släkting till en avliden med knappa resurser kan ansöka om begravningsbidrag från socialbyrån.

Ekonomi- och skuldrådgivningen erbjuder hjälp med att reda ut din ekonomiska situation och med skuldsanering.