Utkast till plan för skötsel och användning av nationalstadsparken i Borgå finns till påseende