Dessa kan även intressera dig

Närings- och konkurrenskraftsprogram 2019–2022

Närings- och konkurrenskraftsprogrammet baserar sig på stadens strategi. Programmet innehåller mål och åtgärder för att utveckla näringslivets verksamhetsförutsättningar åren 2019-2022.