Dessa kan även intressera dig

Utkast till klimatprogrammet 2019-2030

Ett centralt mål för stadsstrategin Drömmarnas Borgå 2030 är att Borgå är föregångare i klimatarbetet före år 2030. Rollen som föregångare i klimatarbetet innebär att vara en kolneutral stad, att stöda invånarnas hållbara levnadsvanor och att främja den cirkulära ekonomin. Utkast till klimatprogrammet innehåller ett stort urval åtgärder, med vilka avsikten är att uppnå de ställda målen. 

Stadsstyrelsen fattar beslut om ärenden under hösten.

Utkast till klimatprogrammet 2019-2030