Utkast till Borgå stads utlåtande: Valfriheten bör införas stegvis genom experiment