Uthyrning av allmänna områden

Staden hyr ut torg-, gatu- och parkområden för försäljning, till evenemangsarrangörer och ifall du behöver utrymme för en arbetsplats.

Ansök om tillstånd

I ansökan ska följande anges:

  • karta där verksamheten är inplacerad i förhållande till närliggande byggnader eller fasta objekt
  • avvikande trafikarrangemang som verksamheten ger upphov till
  • tidpunkt
  • uppgifter om ansvarig person
  • faktureringsadress
  • huruvida arbetet är kopplat till ett bygglov eller ett åtgärdstillstånd

Ifall gatukonstruktioner måste rivas, skall ett gatulov (katulupa) sökas via Lupapiste -tjänsten.