Uthyrning av allmänna områden

Staden hyr ut torg-, gatu- och parkområden för försäljning, till evenemangsarrangörer och för avspärrning av gatuområden:

 • Torgområdet vid Lundagatan
 • Rådhustorget
 • Salutorget
 • Åstranden
 • Navigationsplanen
 • Planen vid Vinnarvägen

Områden hyrs ut till exempel för följande ändamål:

 • förvaring av växelflak
 • leverans av huspaket
 • personlyft
 • avgränsning av område för snöfällning
 • extra utrymme för byggarbetsplats
 • evenemang
 • valtält
 • övrigt behov av extra utrymme
 • Handläggaren fattar beslutet på basen av ansökan.

Ansökan om lovet

I ansökan ska följande anges:

 • karta där verksamheten är inplacerad i förhållande till närliggande byggnader eller fasta objekt
 • avvikande trafikarrangemang som verksamheten ger upphov till
 • tidpunkt
 • uppgifter om ansvarig person
 • faktureringsadress
 • huruvida arbetet är kopplat till ett bygglov eller ett åtgärdstillstånd

Ifall gatukonstruktioner måste rivas, skall ett lovgatu (katulupa) sökas via Lupapiste -tjänsten.