Utbildningstjänsternas näringsarbetsgrupp

Utbildningstjänsternas näringsarbetsgrupp 

Taina Kaikkonen, lärare
Albert Edelfeltin koulu, ordförande 

Anne Smolander, rektor
Kvarnbackens skola

Pamela Bäckman, rektor
Grännäs skola

Leila Korhonen, kostservicechef
Borgå Lokalservice

Jaana Häkkinen, ledare för småbarnspedagogik
Tjänster för småbarnspedagogik i Borgå

Ulla-Marja Ritari, tandhygienist
Munnens hälsa

Ingela Metsä, skolhälsovårdare

Sandholm Inge-May, hälsovårdare
Rådgivning

Sonja Toijonen, näringsplanerare

Marika Salomaa, representant för föräldrarna