Utbildning för småhusbyggare

Byggnadstillsynen i Borgå ordnar proaktiv utbildning i kvalitetsstyrning för småhusbyggare. Med hjälp av utbildningen strävar vi efter att förbättra byggandets kvalitet, energieffektivitet och underlätta ansökandet av om bygglov och själva byggandet.

Kvalitetsstyrningen består av info för dem som fått en tomt, styrning av byggandet för olika kvarter, allmänna utbildningskvällar för byggare och tomtspecifik styrning. För alla som fått stadens tomt ordnas ett info några veckor efter att besluten fattats.

Nedan presentationerna under det senaste mötet:

Styrning av byggande för ett kvarter ordnas för de planområden som står på tur att överlåtas, beroende på tomtåtgången och enligt behov och byggtidtabeller. Om de kvartersvisa styrningarna informeras separat. I samband med de kvartersvisa styrningarna går man igenom de egna planerna tillsammans med de andra byggarna. På plats finns representanter för byggnadstillsynen och vid behov planläggaren för området.

Utbildningskvällar ordnas beroende på hur tomter går åt. Syftet med utbildningskvällarna är att närmare ägna sig åt något aktuellt ämne. Utbildningskvällarna är avsedda för alla byggare, också yrkesmän i byggbranschen. Om utbildningskvällarna informeras separat.