Uppsökande och målinriktat ungdomsarbete

Målet med det uppsökande och målinriktade ungdomsarbetet att förebygga ungdomars utslagning. Arbetet omfattar rörlig, förebyggande, uppsökande och korrigerande verksamhet. Arbetet utförs jämsides med de unga själva.

Syftet är att stärka ungdomarnas livskompetens och främja deras fysiska, psykiska, sociala och ekonomiska välbefinnande.

Ett väsentligt element i arbetet är samarbetet med andra aktörer som arbetar bland unga.

Verksamhetsformer

  • Personligt stöd
  • Tidigt ingripande
  • Smågruppsverksamhet och läger
  • Att söka upp ungdomarna, exempelvis i köpcentral patrullerande ungdomsarbete
  • Nätverkssamarbete: övriga enheter inom ungdomstjänsterna, föräldrar, skolor, socialarbetare, polisen, missbrukarkliniken, församlingen och övriga aktörer