Uppsökande och målinriktat ungdomsarbete

Målet med det uppsökande och målinriktade ungdomsarbetet att förebygga ungdomars utslagning. Arbetet omfattar rörlig, förebyggande, uppsökande och korrigerande verksamhet. Arbetet utförs jämsides med de unga själva.

Syftet är att stärka ungdomarnas livskompetens och främja deras fysiska, psykiska, sociala och ekonomiska välbefinnande.

Ett väsentligt element i arbetet är samarbetet med andra aktörer som arbetar bland unga.

Verksamhetsformer

  • Personligt stöd
  • Tidigt ingripande
  • Smågruppsverksamhet och läger
  • Att söka upp ungdomarna, exempelvis i köpcentral patrullerande ungdomsarbete
  • Nätverkssamarbete: övriga enheter inom ungdomstjänsterna, föräldrar, skolor, socialarbetare, polisen, missbrukarkliniken, församlingen och övriga aktörer

Uppsökande ungdomsarbete

etsivant@porvoo.fi

Bodil Malmsten 040 032 2211
Jarmo Veijalainen 040 527 2695
Milla Tervo 040 614 9861
Paavo Piironen 040 5688210
Jan Laakso 040 5593110

Instagram: porvoonetsiva.borgauppsokande

Målinriktat ungdomsarbete:

Pirjo Pietikäinen 040 489 1929 (Whatsapp, insta: pirjo_porvoonnuorisotyo)
Charlotta Österberg 040 860 4585 (WhatsApp, insta: lottaporvoonnuorisotyo)
Karin Strengell 040 139 7511