Upprustning av Lövkulla lekpark

Borgå stad börjar sommaren 2019 planera upprustningen av lekparken i ändan av Manegevägen i Lövkulla. Avsikten är att renovera passagen och skaffa nya leksaker.

Förfrågan om parkanvändarnas önskemål

Staden ordnar 10.7–24.7.2019 en enkät med vilken de som använder parken och boendena i närområdet får berätta om sina önskemål som gäller blivande verksamheter i lekparken. I enkäten kan du också föreslå ett nytt namn för parken som hittills endast har kallats för Lövkulla II.

Genom att svara på enkäten kan du dessutom komma med önskemål om det blivande användningsändamålet för Knapasvägens lekpark i Lövkulla. Utvecklingsförslagen beaktas i mån av möjlighet vid planeringen. Inga kontaktuppgifter samlas in genom enkäten, och det tar cirka fem minuter att svara på den. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen.

Svara på förfrågan via denna länk